"If TODAY you will be dissatisfied, you need to make the changes to produce different effects for TOMORROW."ஒரு அவதாரமாகிய‌ டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களுக்காக உயிர்களைக் கொல்ல தேவையில்லை. மேலும் அவருக்… Read More


རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཞེས་པའི། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཞིག་ལོགས་སུ་དགོས་ས་མ་རེད་པས། དོན་ཚན་དང་པོ།(ஆங்கிலம், திபெத், சீனம… Read More


तपाईं दोर्जे शुग्देनलाई शान्तिको लागि दैनिक भजन प्रार्थना गर्न सक्नु हुन्छ जसको शिर्षक, सम्पत्ति, शान्ति र सुरक्षाको दैनिक अनुरोध … Read More